All systems operational


Via deze site houden wij onze klanten op de hoogte bij eventuele storingen en gepland onderhoud.

We zetten alles op alles om storingen te voorkomen. Zo is ons netwerk volledig redundant uitgevoerd. Helaas komen storingen in de keten wel eens voor. We doen in ieder geval wat in onze mogelijkheden ligt om deze zo snel mogelijk te (laten) verhelpen. Jammer genoeg hebben we geen directe invloed op alle storingen, behalve er open over zijn. Daarom informeren wij u op deze pagina zo transparant mogelijk over lopende en opgeloste storingen.

Resolved
Nog onbekende storing

Started
24 - 01 - 2022 at 9:39 AM
Status
Resolved after 11 days
Affected
Externe factoren

Impact

Degraded performance
 • Resolved
  04 - 02 - 2022 at 8:09 AM

  De genomen maatregelen hebben geleid tot een stabiele omgeving.

 • Monitoring
  31 - 01 - 2022 at 11:42 AM

  Afgelopen weekend zijn nog enkele aanpassingen gedaan in de routering. Vanochtend hebben wij gezien dat de situatie genormaliseerd is. We houden komende dagen de vinger aan en blijven zoeken naar de oorzaak.

 • Monitoring
  27 - 01 - 2022 at 9:24 AM

  De oorzaak is extern. Dit probleem is op dit moment beperkt tot enkele klanten, daarom zal met betrokken klanten via de tickets gecommuniceerd worden en zullen geen updates gegeven meer worden via unexusservice.nl.

 • Monitoring
  26 - 01 - 2022 at 10:38 AM

  We zijn ons terdege bewust dat dit probleem bij vele klanten tot grote verstoringen leidt. Het vinden van dit waarschijnlijk externe probleem heeft onze hoogste prioriteit.

 • Monitoring
  25 - 01 - 2022 at 4:02 PM

  Vandaag zijn alle interne componenten geanalyseerd en er zijn sterke indicaties dat het probleem door externe netwerk configuraties veroorzaakt wordt. We gaan door met ons onderzoek en zullen indien er concrete aanwijzingen zijn de desbetreffende partijen benaderen om het probleem opgelost te krijgen.

 • Monitoring
  25 - 01 - 2022 at 7:40 AM

  Vannacht zijn de services herstart. De problemen gisteren deden zich met name voor op drukke momenten. We monitoren de systemen nu om te kijken of bij de drukke momenten de problemen zich nog steeds voordoen.

 • Monitoring
  24 - 01 - 2022 at 3:30 PM

  De oorzaak van de problemen die diverse klanten ervaren hebben is nog niet bekend. Terwijl het onderzoek loopt zullen we preventief vanavond gerelateerde services herstarten.

 • Monitoring
  24 - 01 - 2022 at 10:05 AM

  Het probleem lijkt zich te beperken tot vaste toestellen. Issue wordt verder onderzocht.

 • Investigating
  24 - 01 - 2022 at 9:39 AM

  Op dit moment ervaren diverse klanten problemen. We zijn op zoek naar de oorzaak van dit probleem.